Spoločnými silami meníme víziu a sen na realitu.

Trendy a vízie 2020-2030

 • Hyperautomatizácia – kombinácie niekoľkých nástrojov využívajúcich strojové učenie (skúmanie, analýza, návrh, meranie, monitorovanie a overovanie či hodnotenie)
 • Mnohozážitok „multiexperience“ – vnímanie digitálneho sveta (kombinácie a posun, ktoré tieto zmeny vyvolajú, povedú k novým zážitkom naprieč zmyslami a zariadeniami a k novým spôsobom interakcie – mnohozážitkom)
 • Demokratizácia zručností „democratization of expertise“ – prístup k odborným technickým znalostiam
 • Rozšírenie ľudských možností „human augmentation“ – možnosti, ktorými môžu byť technológie čo najprirodzenejšie využité pre zlepšenie našich kognitívnych a fyzických schopností
 • Transparentnosť a sledovateľnosť „transparency and traceability“ – sú kľúčovými prvkami, ktoré by mali do budúcnosti podporovať požiadavky v oblasti digitálnej etiky a ochrany súkromia
 • Výkonný / posilnený edge „the empowered edge“ – výpočtová topológia, v ktorej je spracovanie informácií a zber či doručovanie dát a obsahu umiestnené bližšie zdroju, repozitáru či užívateľovi tejto informácie
 • Distribuovaný cloud „distributed cloud“ – rozloženie (distribúciu) verejných cloudových služieb do rôznych lokalít, pričom pôvodný poskytovateľ cloudovej služby je stále zodpovedný za prevádzku, dohľad, aktualizáciu a rozvoj služby
 • Autonómne veci „autonomous things“ – fyzické zariadenie využívajúce AI k automatizácii úkonov alebo úloh, ktoré predtým robili ľudia
 • Praktický blockchain „practical blockchain“ – potenciál premeniť celé odvetvia v systémy digitálnej dôvery, transparentnosti a výmeny hodnoty naprieč obchodnými ekosystémami
 • AI bezpečnosť „AI security“ – umelá inteligencia a strojové učenie budú postupne využívané pre rozšírenie (vylepšenie, urýchlenie) ľudského rozhodovania v stále širšej škále oblastí no povedie to tiež k úplne novým výzvam v oblasti bezpečnosti
 • Efektívne riadenie objektov – vďaka chytrým technológiam. „Facilities Management to benefit from IoT and AI“. Experts say IoT and AI led facilities allow a minimum of 30% of sustainability savings, increasing asset lifecycle by 20-25% and creating a smarter workforce. IoT and AI driven innovative technologies will be the key solutions to offer real-time data and insight to make better business decisions.

Aktuálne projekty

Dosť bolo rečí, vytvorme niečo spolu