Obchodná prevádzka

Záhradnícka 66,
821 08, Bratislava

Sidlo spoločnosti

FACTA, s.r.o.
Sídlo: Zámocká 36
811 01 Bratislava – Staré Mesto

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 83773/B

IČO: 46 811 770
DIČ: 2023604968
IČ DPH: SK 2023604968

Tel.kontakt: +421911 757 567
e-mail: fabula@facta.sk
info@facta.sk

Kontaktujte nás: